homess7

Rhaglenni a Chofnodion

Cyfarfodydd y Cyngor

Fel rheol, mae’r Cyngor yn cynnal ei brif gyfarfodydd ar y dydd Mercher cyntaf a’r trydydd dydd Mercher yn y mis am 6 o’r gloch ac eithrio mis Awst, pan fydd egwyl. Yn gyffredinol, mae’r cyfarfodydd yn agored i’r wasg a’r cyhoedd fynychu, er weithiau bydd cyfrinachedd eitem benodol yn golygu bod yn rhaid iddynt adael am ran o’r cyfarfod. Mae gan y Cyngor nifer o Is-bwyllgorau sy’n cyfarfod yn gyfrinachol bob hyn o hyn. Bydd rhaglenni a chofnodion y cyfarfodydd cyhoeddus ar gael i’w lawrlwytho yn unol â’r rhaglen gyfarfodydd – gweler ar y dde yr opsiwn i lawrlwytho.

Mae'r rhaglen o gyfarfodydd ar gyfer 2023/24 ar gael yma (pdf). (Fersiwn Gymraeg ar gael ar gais)

Fel rheol, mae’r Cyngor yn cyfarfod bob trydydd dydd Mercher yn y mis ac yn cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol bob dydd Mercher cyntaf. Mae’r Pwyllgor Cynllunio yn cyfarfod ddwywaith y mis ar y dydd Mercher cyntaf a’r trydydd dydd Mercher. Mae gan y Cyngor nifer o Is-bwyllgorau a gweithgorau sy’n cyfarfod o bryd i’w gilydd yn ôl yr hyn sydd angen ei drafod. Mae argymhellion a/neu gofnodion yr Is-bwyllgorau a’r grwpiau hyn bob amser yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol neu’r prif Gyngor.

 

Cofnodion

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

 

Rhaglenni

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

Cyngor


Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio

 

 

Cyngor

 

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 

Cynllunio