homess1

Croeso i Gyngor Tref y Rhyl

Cyfieithiad dod yn fuan....

Os ydych yn byw yn yr ardal neu’n ymweld, croeso i Gyngor Tref y Rhyl.

Rydym yma i rannu newyddion am ein tref a’ch diweddaru ar ddatblygiadau sydd wedi eu cynllunio wrth i’r Rhyl newid a datblygu.

Gyda theimlad bywiog, cyfoethog o gymuned a llawer iawn i’w gynnig i’r ymwelydd, mae gan y dref draddodiad glan y môr balch, gyda chynlluniau cyffrous ar y gweill.

Mae’r traethau, y diwylliant a’r adloniant yn rhan o’n tref sy’n datblygu trwy’r amser.

Mae Cyngor Tref y Rhyl yma i bobl y Rhyl ac rydym wastad yn falch i siarad â thrigolion, busnesau ac ymwelwyr. Mae ein gwefan yn dweud mwy wrthych am sut mae’r cyngor yn gweithio, ond os hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gyngor cymdeithasol iawn hefyd, a medrwch gael hyd i ni ar Facebook a Twitter.

 

Cysylltu â Ni

Cyngor Tref y Rhyl, Swyddfeydd Dinesig, Canolfan Gymunedol Wellington, Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1LE

Ffôn: (01745) 331114

Ebost: enquiries@rhyltowncouncil.org.uk

FI gael mwy o wybodaeth ar gysylltu, cliciwch yma.

Diolch i Chris Evans a Ray Worsnop, SunRay Pictures, am rai o’r delweddau a ddefnyddir ar y safle hwn.