homess1

Beth sy’n Digwydd


Cerddoriaeth Motown yn dod i’r Rhyl ar gyfer y NadoligCerddoriaeth Motown yn dod i’r Rhyl ar gyfer y Nadolig

Bydd cyngerdd Nadoligaidd blynyddol 2019 yn y Rhyl gyda theimlad motown eleni – gyda'r sioe Four TOPS yn perfformio wahanol glasuron Motown i gael pobl yn ysbryd y Nadolig.

Bydd William Hicks o Atlanta Georgia, yr athrylith greadigol tu ôl i'r sioe yn cael pobl yn dawnsio gyda chaneuon y Four Tops, gan gynnwys Reach Out, Baby I Need Your Loving, I Can’t Help Myself ( Sugar Pie ), Standing In The Shadow, Bernadette, Walk Away Rene, Going Loco in Acapulco, ynghyd a digonedd o gerddoriaeth o’r cyfnod, yn cynnwys caneuon y Temptations, the Drifters, Smokey Robinson and the Miracles, the Stylistics, Ben E King an Stevie Wonder.

Mae'r cyngerdd hefyd yn cynnwys lleisydd/gwesteiwr Mathew Roberts – yn perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys synau o'r cyfnod ‘swing’ a rhai caneuon cyfoes gan artistiaid fel Michael Bublé a Jamie Cullen Hefyd yn ymddangos fydd Côr Ysgol Emmanuel a band pres ieuenctid Sir Ddinbych.

Bydd y cyngerdd blynyddol, a drefnir gan Gyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Rhyl, yn cael ei lwyfannu yn Eglwys St Thomas, y Rhyl ddydd Sul, 8fed Rhagfyr o 5pm.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: "Rydym yn falch iawn o fod wedi sicrhau cymaint enwau mawr ar gyfer y sioe ac mae'r digwyddiad wedi'i hen sefydlu fel ffordd o roi hwb i ddathliadau'r Nadolig.

"Byddem yn annog pobl i fynd i hwyl yr ŵyl a sicrhau eu tocyn am ddim i'r digwyddiad mawreddog hwn."

Dywedodd Clerc Tref y Rhyl, Gareth Nickels: "Mae ' Pops Nadolig ' y Rhyl bob amser yn bleser i'r dorf a bydd cael y Four Tops o sioe Motown yn perfformio'n ffordd dda o arwain at dymor yr ŵyl.

"Mae Cyngor Tref y Rhyl yn cefnogi tri digwyddiad ym mis Rhagfyr – Mae'r goleuadau'n troi’ mlaen, parti plant, a'r Pops Nadolig yn golygu bod rhywbeth i bawb. Rydym hefyd wrth ein boddau y bydd Ysgol Emmanuel Choir gyda ni ar gyfer y ' Pops Nadolig ', gan gefnogi talent lleol. "

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad am ddim a byddant ar gael o Ganolfan Groeso'r Rhyl ddydd Mercher 13 Tachwedd. I archebu eich tocynnau ffoniwch 01745 355068.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cystadleuaeth addurno ffenestr Cyngor Tref y Rhyl a Grŵp Busnes y Rhyl Mae cystadleuaeth addurno ffenestr Cyngor Tref y Rhyl a Grŵp Busnes y Rhyl AR AGOR!

Os yw eich ffenestri busnes yn disgleirio ac yn pefrio ar gyfer y Nadolig yna hoffem glywed gennych.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster gwyl hwylSadwrn Syrcas - Gŵyl Hwyl Am Ddim

13/07/19 - 11yb-4yp
Stryd Fawr, Y Rhyl

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cystadleuaeth addurno ffenestr Cyngor Tref y Rhyl a Grŵp Busnes y Rhyl Noson Elusen Maer y Rhyl

Neuadd y Dref, y Rhyl, Ffordd Wellington, y Rhyl LL18 1BA
Sadwrn 27ain Ebrill 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Christmas PopsPops Nadolig

Dydd Sul 9fed Rhagfyr 5pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Christmas Light Switch OnTroi Ymlaen Goleuadau Nadolig

Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2 tan 5pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Wild RhylWild Rhyl

Dydd Sadwrn 22 Medi - 11yb-4yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Retro RhylRetro Rhyl

Cerddoriaeth am Ddim

Sadwrn Gorffennaf 21 - 12-4yp - Stryd Fawr, Y Rhyl

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Retro RhylRetro Rhyl

Cerddoriaeth am Ddim

Sadwrn Gorffennaf 21 - 12-4yp - Stryd Fawr, Y Rhyl

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Heather SmallHwyl yr haf am ddim yng Ngwyl gerddoriaeth Y Rhyl

Bydd Heather Small – prif gantores M People – yn perfformio mewn gwyl am ddim yn Y Rhyl yr haf hwn.
Bydd Cyngor Sir Ddinbych, gyda chefnogaeth Cyngor Tref Y Rhyl, yn trefnu’r digwyddiad, sydd hefyd yn cynnwys Showaddywaddy a Doctor and The Medics, yn Arena Digwyddiadau’r Rhyl ddydd Sul, 12 Awst o hanner dydd tan 6pm.

Heather Small oedd prif gantores M People, oedd yn enwog am nifer o ganeuon llwyddiannus yn y 90au cynnar yn cynnwys One Night in Heaven, Moving on Up a Serach for the Hero.

Rhyddhaodd ei halbwm unigol cyntaf, Proud yn 2000, ac yn 2008 fe ymddangosodd ar raglen Strictly Come Dancing y BBC, gan orffen yn y 9fed safle.
Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth Sir Ddinbych: “Rwy’n falch iawn o groesawu gwesteion gwych i Wyl Arena Digwyddiadau’r Rhyl.

“Mae digwyddiadau fel hyn yn helpu’r gymuned ddod at ei gilydd a dathlu, sy’n rhan o waith y Cyngor i gefnogi lles a chydlyniant cymunedol, yn ogystal â denu ymwelwyr i’n sir a chynyddu ffyniant economaidd.

“Bydd hwn yn ddigwyddiad gwych i Sir Ddinbych ac anogaf i breswylwyr ac ymwelwyr ddod i fwynhau’r awyrgylch cyfeillgar i deuluoedd ar y diwrnod.”
Dywedodd y Cynghorydd Win Mullen James, Maer Y Rhyl: “Bydd Y Rhyl unwaith eto, yn taro tant gyda’i digwyddiad gwyl yr haf. Mae’r ffaith y gallwn ddenu pobl fel Heather Small yn dystiolaeth o enw da cynyddol y dref wrth drefnu digwyddiadau gwych.

“Mae Cyngor Tref Y Rhyl yn falch o gefnogi’r strafagansa gerddoriaeth, ynghyd â’r sioe awyr a’n digwyddiadau cymunedol hefyd. Edrychwn ymlaen at haf yn llawn adloniant gwych.”

Mae Doctor and the Medics, a berfformiodd yn yr Wyl y llynedd, yn enwog am ganu'r gân Spirit in the Sky gan Norman Greenbaum, cân aeth i Rif 1 yn y siartiau ym 1986, a chafodd Showaddywaddy nifer o ganeuon yn y Deg Uchaf yn y 1970au yn cynnwys Under the Moon of Love, Three Steps of Heaven ac You Got What It Takes.

Dywedodd Clive Jackson, o Doctor & The Medics: “Mae gwyliau yn golygu lot i mi gan eu bod nhw'n dod a phobl a chymunedau ynghyd i ddathlu a mwynhau cerddoriaeth. Rydym ni’n edrych ymlaen i ddod yn ôl i’r Rhyl i berfformio. Byddwn ni’n chwarae set gyfan o ganeuon yr 80au y bydd pawb yn eu hadnabod, i gyd wedi cael triniaeth gan y Medics.”

Mae perfformwyr eraill yn cynnwys cantores deyrnged Dusty Springfield, Maxine Mazumber a band soul a ffync Yubaba.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Wybodaeth Twristiaeth Rhyl ar 01745 355068 neu Swyddfa Docynnau’r Pafiliwn ar 01745 330000.


poster calan maiCalan Mai y Maer

Sadwrn Mai 5ed

11yb - 4yp

Stryd Fawr, Y Rhyl

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


poster seafestHwyl-Fôr

Dydd Llun Mai 28ain

11yb - 4yp

Stryd Fawr, Y Rhyl

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Digwyddiadau

Mae gan Gyngor Tref y Rhyl ei raglen o ddigwyddiadau cymunedol ei hun ac mae hefyd yn cefnogi eraill yn yr ardal.
Mae digwyddiadau i ddod yn y Rhyl yn cynnwys:

Digwyddiadau Cymunedol y Rhyl 2018

O gimychiaid anferth i brofiadau rhoi cynnig arni, dyma flas ar ein digwyddiadau ar gyfer 2018.

Dydd Llun Ebrill 2 | 11am-3pm | Stryd Fawr y Rhyl
Dewch i gyfarfod cwningod mawr y Pasg. Anrhegion i’w dosbarthu.

Dydd Sadwrn Mai 5 | Calan Mai y Maer | 11am-4pm | Stryd Fawr y Rhyl
Gemau traddodiadol, sinema solar, cerddwyr ystudfachau, sgiliau syrcas, Pwnsh a Jwdi, a mwy

Dydd Llun Mai 28 | Seafest | 11am-4pm | Stryd Fawr y Rhyl
Dathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru:
Gwneud eich cerflun tywod eich hun gyda Sandinyoureye
Peintio wynebau gyda Miles of smiles by Bernie
Cyfarfod Larry, y cimwch anferth a mwy

Dydd Sadwrn Gorffennaf 21 | Cerddoriaeth retro’r haf yn y Rhyl | Hanner dydd-4pm |Stryd Fawr y Rhyl |

Sadwrn Medi 22 | Y Rhyl Wyllt |Glan Morfa, Marsh Road, y Rhyl gyda Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych 11am-4pm

Dydd Sadwrn Rhagfyr 8 | Dangos ffilmiau am ddim | Neuadd y Dref, y Rhyl | Ffilmiau ac amser i’w cadarnhau


posterDigwyddiadau Rhyl 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

Digwyddiadau Blaenorol

posterPop Nadolig 2017

Eglwys Sant Thomas, Y Rhyl

Dydd Sul 10fed Rhagfyr 2017 5pm

Mynediad am ddim trwy docyn yn unig

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


imageCynnau Goleuadau Nadolig y Rhyl

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 2

Bydd adloniant y prynhawn yn cychwyn ar y Stryd Fawr tua 2.30pm ac yn gorffen gydag ychydig o dân gwyllt am 5pm.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


imageBreuddwyd Nadolig Rhyl

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 9

Neuadd y Dref, Ffordd Wellington, Y Rhyl

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


imageGwyllt Y Rhyl

Dydd Sadwrn Medi 16

11yb - 4yp

Pwll Y Brickfield

Ffordd Derwen

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


imageRhyl Wyllt

MAE pobl yn cael eu hannog i droi at y gwyllt a chrwydro cefn gwlad.
Mae Cyngor Tref y Rhyl a Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn ymuno i redeg Y Rhyl Wyllt, a fydd yn canolbwyntio ar un o fannau gwyrdd y dref.
Mae’r digwyddiad undydd, am ddim, yn dilyn llwyddiant Penwythnos Gwyllt y llynedd a bydd yn cynnwys gweithgareddau megis crefftau cefn gwlad, pysgota, reidio beics a theithiau tywys.
I’w gynnal ar Fedi 16 ym Mhwll Brickfield y Rhyl, bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i bobl weld ochr wahanol i’r dref.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethBYDD TREF yn troi’r cloc yn ôl i nodi ei lle mewn hanes cerddorol.

Wrth i albwm eiconig y Beatles Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band gyrraedd ei 50 oed, mae Stryd Fawr y Rhyl i’w gweddnewid yn Beatles Street.
Ar ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf 1962, chwaraeodd y Beatles yng Nghymru am y tro cyntaf, gan hebrwng Beatlemania i’r wlad. Cafwyd y gig gynta yng Nghymru yn y Regent Dansette Ballroom yn y Rhyl, bellach yn gartref i Burton a Dorothy Perkins – ac fe barodd am awr gyda thwristiaid a phobl lleol yn cael eu diddanu am bum swllt yn unig.
Mae plac glas yn dangos yr adeilad lle bu’r Beatles yn perfformio a nawr mae’r band teyrnged lleol, The Cavernites, yn cymryd y llwyfan yn stryd fawr y dref ar ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf i gofio am y diwrnod hanesyddol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

flyers flyers

imageGwyl Gerdd 70au ac 80au

Awst 13eg 2017

Arena Y Rhyl

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethimageHwyl-Fôr Rhyl

Dydd Llun Gŵyl y Banc Mai 29ain

Arena Digwyddiadau, Y Rhyl: 11yb - 5yp

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethimageSêr y 70au a’r 80au yn dod i Arena'r Rhyl ar gyfer Gwyl Nostalgia 2017

Dewch i ddathlu cerddoriaeth y 70au a’r 80au yn yr Wyl Nostalgia a gynhelir yn Arena Ddigwyddiadau'r Rhyl ddydd Sul 13 Awst, 2017, o 12.00pm tan 6.00pm.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd yn atgoffa'r mynychwyr o'r amseroedd da a gawsant yn tyfu i fyny gyda rhai o fandiau mwyaf eiconig y ddegawd gan gynnwys The Christians, Dr and the Medics, Aswad, Odyssey a band teyrnged Ska Brittania Mae bandiau eraill yn aros i gael eu cyhoeddi hefyd.


image Digwyddiadau Rhyl

O’r reid arafaf ar y ddaear i glychau’r Nadolig, mae llawer o hwyl i’w gael yn y Rhyl yn ystod 2017. Chwilotwch a Mwynhewch.

Mai
Dydd Llun 29ain
Seafest
Stryd Fawr, y Rhyl: 10am-5pm
10am – hanner dydd Cerddoriaeth gyda’r Ghostbuskers
Hanner dydd - 5pm Gorymdaith Adar Mawr yr Haul
Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl: 11am-5pm
NEWYDD: Taith ar reid arafaf y byd – y Bad Achub
Cyfle i gyfarfod criw Bad Achub y Rhyl a chael gweld y cychod a gweithgareddau gwych eraill

Gorffennaf
Dydd Sadwrn 15fed Hanner dydd-4pm
Stryd Fawr, y Rhyl
Beatles Street
Cerddoriaeth fyw a mwy
Dathlu’r diwrnod pan chwaraeodd y Beatles yn y Rhyl, gyda band teyrnged The Cavernites a mwy

imageSunday July 30. Rhyl RNLI Open Day - 10.30am to 4.30pm. Lifeboat station, Lower East Parade, Rhyl. (Saesneg yn unig)

Awst
Dydd Sul 13eg Tua 1:15pm - 4:15pm
Ras Rafftiau’r Harbwr Bad Achub y Rhyl

Dydd Sadwrn 26ain a Dydd Sul 27ain
Sioe Awyr y Rhyl

Hydref
Nos Calan – manylion i ddod yn fuan!

Rhagfyr
Dydd Sadwrn 9fed
Ffilmiau am ddim yn Neuadd y Dref, y Rhyl

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau
Facebook: RhylTownCouncil
Twitter: @RhylTownCouncilimageNoson Gwobrau

Noson Gwobrau Maer y Rhyl. Dydd Gwener Mawrth 17 am 6y.h, Pavilion Theatre, Rhyl.

Cliciwch yma i weld y posterimage Cyngor Tref y Rhyl yn codi’r faner ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Bydd ymwelwyr â’r Rhyl yn cael croeso gwahanol yng ngorsafoedd bws a thrên y dref ar Fawrth 1.

Bydd côr yn perfformio ar gyfer y teithwyr, a fydd hefyd yn derbyn baner Cymru.

Bydd Côr Cymunedol Ghostbuskers yn ymuno â chyngor y dref. Mae’r côr yn cynnwys aelodau o’r Rhyl ac roedd yn llwyddiant mawr pan chwaraesant yn y dref dros y Nadolig.

Byddant yn cyfarfod â’r teithwyr y tu allan i’r orsaf drenau rhwng 9am ac 11am ar ddydd Gŵyl Dewi.

 

12 Days of Christmas (Seasneg yn unig)

Cliciwch ar y lluniau am fwy o wybodaeth

flyers flyers

Cynnau Goleuadau Nadolig y Rhyl

Mae Rhyl wedi dechrau cyfri’r dyddiau tan y Nadolig ar ôl cyhoeddi dyddiad cynnau’r goleuadau swyddogol a’r rhai a fydd yn perfformio yno.

Yn ymuno â nhw bydd 'The Birds', act o adar enfawr sy’n cerdded o amgylch y lle, gyda'u cynffonau mawr yn diddanu ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd â'u effeithiau goleuni anhygoel - cliciwch yma i weld fideo

Cliciwch yma am fwy wybodaeth


Coelcerth ac Arddangosfa Tân Gwyllt

Cae Sioe, Ffordd Rhuddlan, #Rhyl

Nos Sadwrn Tachwedd 5 @ 7.30pm gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Rhyl Town Council Cyngor Tref Y Rhyl


Sioe Awyr y Rhyl

Dydd Sadwrn 27ain a Dydd Dul 28ain Awst 2016, Promenâd y Rhyl, 12pm - 5pm.

Mae’r digwyddiad gwefreiddiol hwn yn dychwelyd am flwyddyn arall gyda rhaglen lawn yn cynnwys y Saethau Cochion.

Noddwyd gan Gyngor Tref y Rhyl, mae mynediad i’r digwyddiad am ddim.


Seaside Soul

Dydd Sul 21ain Awst, hanner dydd hyd at 6pm.

Ymunwch â ni yn yr Arena Ddigwyddiadau i wrando ar gerddoriaeth tair oes euraid yn cynnwys y Midnight Soul Sisters, The Real Thing, Still Drifting gyda Ray Lewis, Jimmy James a’r Vagabonds a throellwyr disgiau gwadd.


Penwythnos Gwyllt y Rhyl

Medi 17
Crwydro cefn gwlad a thraethau’r Rhyl yn ystod ein diwrnod llawn hwyl.


Rhagfyr 1-24

Mae gennym syrpréis ar y gweill ar gyfer y Nadolig. Cadwch lygad ar y wefan hon a dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael gwybod mwy.

Pop y Nadolig – Dydd Sul 4ydd Rhagfyr

Lleoliad ac amserau i’w cadarnhau.


Dydd Gŵyl Dewi

Mawrth 1

Dathlwch ein diwrnod cenedlaethol gyda gweithgareddau o gwmpas y dref.

 

Os ydych yn trefnu digwyddiad ac eisiau dweud wrthym amdano, rhannwch gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

facebook Ewch i’n tudalen Facebook Twitter Dilynwch ni ar Twitter

I gael cefnogaeth ac i wneud ymholiadau ynglŷn â digwyddiadau, ysgrifennwch at enquiries@rhyltowncouncil.org.uk