homess1

Papurau’r Cyngor

Mae gan y Cyngor Tref nifer o ddogfennau a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Mae’r rhain yn cynnwys Cynllun y Cyngor Tref, ein polisïau, cyfrifon a phapurau eraill.

Mae rhai o’r ffeiliau yn eithaf mawr felly os oes gennych gysylltiad rhyngrwyd araf, efallai y byddai’n helpu eu cadw gyntaf cyn eu darllen. Medrwch wneud hyn trwy dde-glicio ar ddolen y ffeil a dewis ‘cadw fel’ / ‘save as’.

Bydd angen adobe acrobat reader arnoch i weld ffeiliau pdf.

Cysylltwch â ni os na fedrwch gael hyd i rywbeth rydych yn chwilio amdano. Rydym yn hapus i’ch helpu.

Cyfeiriad: Cyngor Tref y Rhyl, Swyddfeydd Dinesig, Canolfan Gymunedol Wellington, Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1LE
Ffôn: (01745) 331114
Ebost: enquiries@rhyltowncouncil.org.uk

facebook Ewch i’n tudalen Facebook Twitter Dilynwch ni ar Twitter

 

I’w lawrlwytho

 

Mae’r polisïau canlynol ar gael i’w lawrlwytho. Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch chi – gofynnwch!

 

I’w lawrlwytho

 

Mae’n ofynnol i’r Cyngor fabwysiadu nifer o weithdrefnau statudol, ac yn gyffredinol i fabwsiadu’r arfer gorau ar gyfer ei gweithgareddau. Mae nifer o’r dogfennau yma ar gael i’w lawrlwytho. Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch chi – gofynnwch!

 

I’w lawrlwytho

 

Mae gofyn i’r Cyngor baratoi cyfrifon, eu cyflwyno ar gyfer archwiliad a sicrhau eu bod ar gael i’r cyhoedd eu gweld. Mae’r dogfennau hyn ar gael i’w lawrlwytho. Os na fedrwch gael hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani – holwch!

 

I’w lawrlwytho

 

Taliadau i Aelodau:

Datganiad Blynyddol:

Hysbysiad:

Rheoliadau Ariannol y Cyngor: