homess9

Meiri yn y Gorffennol

Maer y Rhyl 2017-2018, y Cynghorydd Alan James

CYNGHORYDD TREF a feiciodd i Baris i godi arian i elusen fydd maer nesaf y Rhyl - cliciwch yma


Maer y Rhyl 2016-2017
Rhoi llais i bobl y Rhyl a’r grym i wneud newidiadau oedd amcan Maer y Rhyl ar gyfer 2016-2017.
Daeth y Cynghorydd Sarah Roberts yn faer ar ôl y Cynghorydd Barry Mellor.
Gyda’r nod o wella cydlyniant cymdeithasol yn y dref, ymunwyd â’r Cynghorydd Roberts, athrawes, gan ei mam Glenda fel cydweddog.


Maer y Rhyl ar gyfer 2015-2016 oedd y Cynghorydd Barry Mellor a’i wraig Toni oedd y Faeres.

Defnyddiodd y Cynghorydd Mellor ei flwyddyn yn y swydd i hyrwyddo’r holl brosiectau adfywio a gynlluniwyd ar gyfer y Rhyl, yn benodol Ysgol Uwchradd newydd y Rhyl a datblygiad Premier Inn.

Gweithiodd â Neptune Developments ar eu cynigion nhw ar gyfer y promenâd. Y Dirprwy Faer oedd y Cynghorydd Sarah Roberts, a’i Chydweddai oedd Mrs Glenda Roberts.

Y Tad Charles Ramsay oedd Caplan y Cynghorydd Mellor.