homess2

Blog y Maer

Mae bywyd Maer yn un prysur. Byddwn yn rhannu uchafbwyntiau blwyddyn Maer y Rhyl yn ei swydd.

Cliciwch yma i weld albwm y Maer ar Facebook.


image05.12.16 Blog

Mae’r panto wedi dod i’r dre’ – o, ydi mae o!

Mi wnes i fwynhau cyfarfod â chast Peter Pan Pafiliwn y Rhyl cyn mynd i Eglwys Sant Tomos ar gyfer Pops y Nadolig gyda Clem Curtis & The Foundations. Gyda 12 Dydd y Nadolig cyngor y dref wedi dechrau, mae llawer iawn yn digwydd yn y Rhyl y mis Rhagfyr yma.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageimage24.10.16 Blog

Mae mis Hydref wedi bod yn fis prysur, gyda nifer o ddigwyddiadau da. Cawsom fore coffi Macmillan llwyddiannus yn Ysgol Plas Cefndy, y Rhyl a chefais gyfle hefyd i ddal i fyny gyda’r busnes ffyniannus lleol Chicken & Beer Ltd. Mynychais wasanaeth dinesig y Cynghorydd Edward C. Bateman, Maer Tywyn a Bae Cinmel, ac rwyf nawr yn edrych ymlaen at y Noson Tân Gwyllt a’n dathliadau Nadolig.


imageAgoriad Tŷ Crwn Marsh Road

Mynychu agoriad tŷ crwn Marsh Road fel rhan o’n digwyddiad cefn gwlad Penwythnos Gwyllt, a gynhaliwyd mewn amrywiol leoliadau ar draws y Rhyl.

Mwynhau noson wych yn theatr Pafiliwn y Rhyl, yn dathlu 25 o flynyddoedd. Agorwyd y sioe gan Only Boys Aloud, gyda Richard ac Adam yn dilyn. Agorodd merch o’r Rhyl, Rebecca Trehearn, yr ail act, gyda Rhydian Roberts yn ei dilyn hi.

Diweddglo anhygoel gyda phob act ar y llwyfan yn perfformio Anthem o’r sioe Chess. Noson hudolus!